Przedłużenie naboru na Rachmistrzów Spisowych

Wójt Gminy Karczmiska – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

                                                                                                          Wójt Gminy
/-/ Janusz Goliszek