Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.)

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości  10,69 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska: grubizna opałowa w ilości 8,40 m3, drewno użytkowe stosowe w ilości 1,41 m3 oraz drewno wielkowymiarowe pozaklasowe w ilości 0,88 m3. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania – na placu obok parku od ulicy Centralnej w Karczmiskach Pierwszych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.