Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dnia 31 stycznia 2021 r. upływa termin:
• składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 w danym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia)
oraz
• wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2021.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PBS Opole Lubelskie o/Karczmiska, Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Załącznik: Druk oświadczenia o wartości sprzedaży