Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

z dnia 1 listopada 2020 r.

Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim zawieszone zostają na czas oznaczony od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. zajęcia w: Zespole Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach –  grupa 3 latki Karczmiska, grupa 3-4 latki Karczmiska; grupa 4 latki, grupa 6 latki B1 (grupa Pani Doroty Adamczyk i Anny Tracz) Karczmiska.

Informuję, że zajęcia w tym okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wszystkie informacje na temat zdalnego nauczania znajdą Państwo na stronie Internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach.

Przyczyną czasowego zawieszenia zajęć jest potwierdzone zakażenie wirusem COVID-19 nauczyciela Zespołu Szkół w Karczmiskach Przedszkole w Karczmiskach.

Piotr Długosz

Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach