Ogłoszenie – dowozy szkolne

O G Ł O S Z E N I E

dot. dowozów uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że od 20 października 2020 r. (wtorek) wracamy do dowozów i odwozów wychowanków i uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Karczmiska zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Z wyjaśnień na stronach rządowych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) wynika, że wprowadzone obostrzenia dotyczące transportu publicznego od 17 października 2020 r. nie dotyczą transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest jednak zakrywanie ust i nosa.

                                                    Zastępca Wójta Gminy

                                                 (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk