Transmisja obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXV Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 15 października 2020 r.