XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1630 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Dyskusja i podjęcie stanowiska – Apelu Rady Gminy Karczmiska do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ustawy „Piątka dla zwierząt”.
  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek