XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 9 października 2020 r. (piątek) o godzinie 1430 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pana Janusza Goliszka na uchwałę nr XXII/117/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek