Plan ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Informujemy, iż Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych przystąpił do prac nad przygotowaniem projektu Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Więcej informacji w załączeniu.

Informacja Dyrektora Zespołu Lubelskich parków Krajobrazowych [PDF]
Formularz uwag i wniosków wraz z klauzulą informacyjną [PDF]