XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 31 lipca 2020 r. (piątek) o godzinie 1900 w hali sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wniosku Starosty Opolskiego zgodnie ze stanowiskiem Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.
  4. Podjęcie uchwały intencyjnej w spawie przeznaczenia środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
  5. Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek