Informacja Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli wypowiedzieć się wypełniając ANKIETĘ.
Wpłynęło aż 397 odpowiedzi. W ankiecie zadaliśmy Państwu pytania dotyczące udzielenia pomocy Powiatowi Opolskiemu na wykonanie modernizacji dwóch dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Karczmiska.
Większość, bo 233 osoby głosowały za udzieleniem pomocy Powiatowi Opolskiemu, 174 osoby były przeciwne. 124 osoby spośród głosujących jako źródło środków na pomoc wskazało sprzedaż mienia gminnego, 95 osób uważało, że należy zrezygnować z już zaplanowanych inwestycji gminnych, pozostali nie wskazali źródła finansowania pomocy.

Udzielenie pomocy Powiatowi Opolskiemu było tematem szerokich konsultacji społecznych, w ramach których odbyłem spotkanie z Sołtysami oraz z Radnymi Rady Gminy i Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Karczmiska.

Wynikiem konsultacji społecznych jest zgoda na udzielenie pomocy finansowej na warunkach wyrażonych stanowiskiem Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2020 roku w Sprawie Finansowania Inwestycji Drogowych (sfinansowanie przez GMINĘ 50% wkładu własnego danej inwestycji POWIATOWEJ) .

W dniu 30 lipca 2020 roku złożyłem Przewodniczącemu Rady Gminy w Karczmiskach projekt uchwały intencyjnej (wyrażenie woli współfinansowania modernizacji dróg powiatowych) z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu jej uchwalenia.

Wyrażam nadzieję, że tak oczekiwana przez Mieszkańców Gminy Karczmiska inwestycja Powiatu Opolskiego dojdzie w końcu do skutku.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska