Ankieta

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku z tym, że otrzymaliśmy prośbę Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie inwestycji powiatowych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L – 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów na odcinkach 1+700-2+212, 2+240-2+741, 5+553-9+0,95, dł. 4,575 km” – kwota pomocy 571 181 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca na odcinku od 3+016 do km 5+250 długości 2,234 km” – kwota pomocy 357 539 zł,

a Gmina Karczmiska nie dysponuje wolnymi środkami na udzielenie pomocy, chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie.
Jedyną możliwością udzielenia pomocy jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań gminnych bądź sprzedaż gminnego mienia.

 

Mając na uwadze termin jaki wyznaczyło nam Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim na udzielenie odpowiedzi (tj. do 31.07.2020 r) bardzo proszę o wypełnienie ankiety najpóźniej do 28.07.2020 r.  (ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska jak również w siedzibie urzędu w punkcie obsługi klienta).

Informuję, że w ramach konsultacji zwołałem zebranie sołtysów na dzień 28 lipca oraz spotkanie radnych Rady Gminy na dzień 29 lipca.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

28.07.2020 r. – Badanie ankietowe zostało zakończone.