Funkcjonowanie Orlika w lipcu 2020 r.

OGŁOSZENIE

dot. funkcjonowania obiektu „Orlik -2012” w lipcu 2020 r.

Animator sportu zatrudniony na boisku „Orlik 2012” – funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach Pierwszych informuje, że obiekt w lipcu b.r. będzie otwarty w następujących terminach:

– poniedziałek i wtorek – godz. 1630 – 2030,

– czwartek i piątek – godz. 1630 – 2030.

Orlik jest obiektem ogólnodostępnym. Na obiekcie pod nadzorem animatora sportu, z zachowaniem zasad epidemicznych można uprawiać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa i tenis ziemny. W ramach zajęć na Orliku będą prowadzone turnieje małych gier oraz w zależności od zainteresowania i chętnych – różnorodne zawody.

Proszę o kontakt dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć oraz w celu rezerwacji poszczególnych boisk przez drużyny.

Przypominam, że korzystanie z obiektu jest możliwe z zachowaniem Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Sportu (https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc). Szczegółowe informacje na ten temat u animatora sportu.

Dni i godziny funkcjonowania obiektu w sierpniu b.r. zostaną podane w terminie późniejszym.

Animator sportu
Michał Nowaczek