XX Sesja Rady Gminy

Sesja odbędzie się 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 900 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2020/2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i komunikaty.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek