Komunikat Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że u pasażera promu NOVA STAR, który przypłynął z Nynashamn do Gdańska w dniu 14 czerwca 2020 roku, potwierdzono laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2. Pasażer podróżował bez samochodu.

PPIS w Opolu Lubelskim informuje o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno0Epidemiologiczną w Opolu Lubelskim osób podróżujących ww. kursem, promu NOVA STAR

– tel. kontaktowy: 81 827 40 60 lub 81 82720 41
email: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl

Przewoźnik nie dysponuje adresami/numerami telefonów pasażerów.