Informacja o możliwości składania wniosków szkodowych w związku z przymrozkami

Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus. Dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy będzie można składać elektronicznie za pomocą aplikacji publicznej.

W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku z 2019 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Druki wniosków dostępne są na stronie urzędu www. karczmiska.pl oraz w Urzędzie Gminy Karczmiska w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 10.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, bądź odmawiał procedowania.

Termin składania wniosków od dnia 15.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.

Wniosek o oszacowanie strat [DOC]