Ogłoszenie Fotowoltaika

Wszystkich uczestników projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska” informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zamieszczona została lista ocenionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu, w którym gmina złożyła wniosek. Pomimo otrzymania pozytywnej oceny wniosku, z powodu braku środków, Gmina Karczmiska nie otrzymała wnioskowanej dotacji. Oczekujemy obecnie na oficjalne pismo w tej sprawie i kartę oceny złożonego wniosku, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Janusz Goliszek

Wójt Gminy Karczmiska