Transmisja obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XVIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 21 kwietnia 2020 r.