Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28.02.2020 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach odbył się XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy Karczmiska.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący – kpt. Kamil Młyniec Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,
Sekretarz – Elżbieta Kałdonek Inspektor Urzędu Gminy w Karczmiskach.

Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

Po części ustnej, w której uczestnicy odpowiadali na wylosowane zestawy pytań, komisja podliczyła punkty i wytypowała laureatów w poszczególnych grupach wiekowych. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych:

I miejsce – Antoni Walencik
II miejsce – Hubert Witczak
III miejsce – Jakub Rogala

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – Jakub Karaś
II miejsce – Bartłomiej Osuch
III miejsce – Szymon Winnicki

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Paweł Daniszewski
II miejsce – Marek Superson
III miejsce – Sebastian Nawrot

Na zakończenie pogratulowano zwycięzcom, wręczono dyplomy oraz nagrody w postaci plecaków dużych, torb rowerowych, śpiworów, plecaków sportowych małych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek.

Uczniowie, którzy zajęli I miejsca wezmą udział 18 marca 2020 r. w konkursie na szczeblu powiatu w Opolu Lubelskim. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale powiatowym.