Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego

Numer ewidencyjny naboru: OPS.111.1.2020

Data publikacji ogłoszenia: 17 lutego 2020 r.

Termin składania ofert: 27 lutego 2020 r.

 

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy [BIP]

 

Aktualizacja 28.02.2020 r.
Ogłoszenie o wynikach naboru [BIP]