Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości przedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Dnia 31 stycznia 2020 r. upływa termin:

  • składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 w danym punkcie sprzedaży
    oraz
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2020.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

  • gotówką w kasie Urzędu Gminy
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
    P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych