Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 r. nałożyła na ochotnicze straże pożarne nowe zadania min.: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, wydarzeń oświatowo-kulturalnych, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, na realizacje których jednostki te otrzymały środki finansowe z budżetu państwa. W 2019 r. była to kwota 5000,00 zł.

W ramach dotacji „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019” jednostki z terenu gminy Karczmiska zakupiły:

  1. OSP Chodlik – mundury wyjściowe, komplet do ping-ponga, piłkarzyki, kolumnę bluetooth,
  2. OSP Głusko – mundury wyjściowe,
  3. OSP Karczmiska – mundury wyjściowe, umundurowanie na zawody sportowo-pożarnicze, fantom dorosły, fantom niemowlę, defibrylator do ćwiczeń, imitacje ran,
  4. OSP Karczmiska Drugie – mundury wyjściowe, flagę państwową, jednolite stroje dla członków OSP, stoły,
  5. OSP Słotwiny – umundurowanie na zawody sportowo-pożarnicze, buty sportowe,
  6. OSP Uściąż – mundury wyjściowe, umundurowanie na zawody sportowo-pożarnicze,
  7. OSP Wolica – umundurowanie na zawody sportowo-pożarnicze, buty sportowe,
  8. OSP Wymysłów – mundury wyjściowe, hełmy sportowe,
  9. OSP Zaborze – buty sportowe, węże W75 i W52, klucz do węży ssawnych, prądownicę sportową,
  10. OSP Noworąblów – namiot, mundury wyjściowe, renowacja sztandaru jednostki oraz gablotę.

Cały zakup był możliwy dzięki środkom przekazanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji