Transmisja obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XV sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 19 grudnia 2019 r.