101. rocznica odzyskania Niepodległości w Gminie Karczmiska

Uroczystości odzyskania Niepodległości zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich – 08 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Karczmiskach odbyła się uroczysta akademia. Oprócz społeczności szkolnej w uroczystościach udział wzięli m.in.: Janusz Goliszek – Wójt Gminy, Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska oraz przedstawiciele jednostek organizacji i instytucji gminnych. Uczniowie zaprezentowali okoliczności rozbiorów Polski oraz heroiczną drogę przywracania niepodległości w naszej Ojczyźnie. W przemówieniu okolicznościowym dot. rocznicy odzyskania niepodległości Wójt Gminy wymienił m.in. „ojców polskiej niepodległości” jak również mieszkańców Karczmisk, którzy oddali życie w walce o Niepodległość Ojczyzny.

Druga część uroczystości rozpoczęła się 11 listopada 2019 r. na Placu Niepodległości w Karczmiskach. Przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich mieszkańców Karczmisk poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny i 1920 r. zgromadziła się społeczność lokalna. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, młodzież szkolna z Zespołu Szkół, harcerze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedstawiciele organizacji, zakładów pracy i instytucji, w asyście pocztów sztandarowych złożyli wiązanki i zapalili znicze.

O godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. proboszcz Ryszard Denys i ks. wikariusz Krzysztof Chruścicki. Liturgię i oprawę mszy uświetnił chór „Corda Cantando” pod dyrekcją p. Ewy Resztak. W homilii wygłoszonej przez ks. proboszcza, i w wystąpieniu p. Wójta Gminy ukazano tło historyczne oraz znaczenie odzyskania niepodległości przez naszych ojców i dziadów. Nie zabrakło odniesień i porównań historycznych do współczesnych czasów i rozumienia takich wartości jak patriotyzm, czy praca na rzecz „Małej Ojczyzny” i kraju. Ks. proboszcz i Wójt Gminy podziękowali organizatorom za przygotowanie uroczystości i „pięknej lekcji historii” w b.r., a wszystkim uczestnikom za obecność. Po Mszy Świętej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Corda Cantando”.

Od kilku lat w przeddzień odzyskania Niepodległości członkowie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmiskiej kultywują tradycję składania zniczy z nazwą stowarzyszenia, na biało-czerwonej szarfie. Znicze pojawiają się przed pomnikiem na Placu Niepodległości, tablicą kościoła parafialnego i na grobach na cmentarzu. Jest to działanie upamiętniające, nie tylko odzyskanie Niepodległości przez Polskę, ale również zasłużone osoby dla społeczności Karczmisk i zmarłych członków Towarzystwa.