Transmisja obrad XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 18 października 2019 r.