XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 18 października 2019 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez radną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek