Ogłoszenie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska
w okręgu wyborczym nr 5
radną wybrana została Pani Justyna Wciseł
.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III o wynikach wyborów [BIP]

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej oraz załącznik do Protokołu [BIP]

Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej [BIP]