Gmina Karczmiska po raz drugi samorządowym liderem profilaktyki grypy

Gminy w Polsce działają z coraz większym zaangażowaniem i zachęcają mieszkańców do bezpłatnych szczepień w zakresie profilaktyki grypy. Profilaktyka jest szczególnie ważna ze względu na osoby narażone na ryzyko powikłań pogrypowych.

W 2018 r. Gmina Karczmiska zrealizowała zadanie z zakresu zdrowia publicznego pt. „Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańcom Gminy Karczmiska w wieku 65 lat i powyżej”. Zaszczepiono 280 osób starszych (mężczyźni i kobiety), a wykonawcą zadania było „Pananceum” s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach. Zadaniu towarzyszyły działania profilaktyczne tj. profilaktyka pierwszorzędowa.

Zadanie zostało zgłoszone w 2019 r. do konkursu ogłoszonego przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Program wyróżnia najaktywniejsze jednostki samorządu terytorialnego za działania w zakresie profilaktyki grypy i popularyzacji szczepień za ub. r.

10 września 2019 r. odbyło się w Warszawie wręczenie nagród laureatom konkursu za 2018 r. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyznał samorządom wyróżnienia. Wśród wyróżnionych laureatów w 2019 r. po raz drugi została wyróżniona Gmina Karczmiska, a okolicznościowe wyróżnienie w imieniu Janusza Goliszka – Wójta Gminy odebrał Zenon Rodzik – Sekretarz Gminy.

Gmina w lipcu 2019 r. zawarła umowę z „Panaceum” s.c. na realizację zadania pt. „Wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańcom Gminy Karczmiska w wieku 65 lat i powyżej”. Zadanie aktualnie jest w trakcie realizacji, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby „Panaceum”. Informacje o szczepieniu można również uzyskać pod nr tel. 81 828 70 45.