XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 02 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, wobec których Gmina Karczmiska nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek