Ogłoszenie w sprawie strat suszowych

Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat

w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Wójt Gminy Karczmiska informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Karczmiska.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. Krótki termin składania wniosków wynika z rozpoczynających się żniw rzepaku, rzepiku i zbóż jarych. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska w pok. Nr 12.

WAŻNE!

  • Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat (załącznik obowiązkowy).
  • Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Karczmiska zostały objęte następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę oraz rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

MONITORING SUSZY!

Zjawisko suszy jest monitorowane za pośrednictwem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w którym podawane są informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl – komunikaty te stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.

System Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Karczmiska: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0612032/

Załącznik:

Oświadczenie rolnika o szkodach w uprawach [PDF]