KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022 I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” do konsultacji społecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD “Owocowy Szlak” oraz kryteriów wyboru operacji.

Wszelkie informacje i formularze dostępne na stronie LGD Owocowy Szlak.