Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Karczmiska niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych. Rolnicy z terenu Gminy Karczmiska, u których wystąpiły szkody mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Karczmiska w celu złożenia oświadczenia o stratach zgodnego z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie  złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wraz z oświadczeniem, każdy rolnik zobowiązany jest  przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.

W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku  z 2018 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Druki oświadczeń dostępne są na stronie Urzędu www.karczmiska.pl oraz  w Urzędzie Gminy,
pokój nr 12.

        Termin składania oświadczeń: od 3.06.2019r. do 21.06.2019r

Oświadczenie o poniesionych stratach w uprawach [DOCX}

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Tatiana Łabęcka-Jaroszuk