Ogłoszenie o naborze – Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Karczmiska

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.4.2019.JB

Data publikacji ogłoszenia: 21 maja 2019 r.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska [BIP]

 

Aktualizacja 07.06.2019 r.

Informacja o wyniku naboru