Florian 2019

W dniu 05 maja 2019 r. w Głusku odbyło się XII Gminne Święto Strażackie „Florian 2019”. Na coroczne obchody zjechały się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Karczmiska.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Głusko Małe, Głusko Duże, Głusko Duże-Kolonia oraz zaproszeni goście a w szczególności: Zenon RODZIK – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opolu Lubelskim, Tatiana ŁABĘCKA- JAROSZUK – Zastępca Wójta Gminy Karczmiska, bryg. Paweł DZIKOWSKI – dowódca JRG Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Piotr BUREK Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego, Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy w Karczmiskach.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków koncelebrowana przez księdza Adama Lemieszka – kapelana powiatowego strażaków oraz księdza Piotra Chibowskiego – proboszcza parafii Wolica.

Meldunek o rozpoczęciu obchodów Gminnego Dnia Strażaka złożył dowódca uroczystości st. kpt. mgr inż. Kamil Młyniec – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Karczmiskach a meldunek przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opolu Lubelskim dh Zenon Rodzik.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, przedstawiciel gospodarzy dh Ignacy Nader – Prezes OSP Głusko powitał zaproszonych gości i przypomniał historię jednostki OSP Wolica.

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wyróżnień i odznaczeń zasłużonych strażaków ochotników za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Odznaczenia otrzymali:

Odznakę „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: – dh Jerzy Kramek, dh Jacek Araucz,

Odznakę „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: – dh Mariusz Bigos, dh Jan Kapusta,

Odznakę „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: – dh Rafał Kramek, dh Henryk Bartnik, dh Piotr Rutyna, dh Michał Podgajny, dh Jacek Bartoś, dh Łukasz Araucz

Odznakę „Wzorowy Strażak”: – dh Barbara Araucz, dh Katarzyna Bartnik, dh Ilona Bigos,  dh Małgorzata Kramek, dh Dorota Rutyna, dh Grzegorz Rutyna, dh Marian Watras, dh Sebastian Cisłak, dh Michał Pakuła, dh Krzysztof Cieślak, dh Mateusz Wicha, dh Daniel Janoszczyk, dh Ryszard Tracz,  dh Marcin Nader

Odznakę za wysługę lat:

45 lecie – dh Ignacy Nader

30 lecie – dh Jacek Araucz

20 lecie – dh Mariusz Bigos, dh Marian Watras

15 lecie – dh Barbara Araucz, dh Małgorzata Kramek, dh Jacek Bartoś, dh Jan Kapusta, dh Jerzy Kramek, dh Rafał Kramek, dh Piotr Rutyna, dh Michał Podgajny

10 lecie – dh Katarzyna Bartnik, dh Dorota Rutyna, dh Krzysztof Cieślak, dh Marcin Nader, dh Ryszard Tracz, dh Łukasz Araucz

5 lecie – dh Michał Pakuła, dh Grzegorz Rutyna

W trakcie uroczystości wręczono również zasłużonym strażakom Janowi Kapuście, Romanowi Kuchcie, Piotrowi Rymarczykowi podziękowania za wkład w rozwój OSP Głusko.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli strażakom, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem satysfakcji, powodem do dumy i społecznego uznania. Pani Tatiana Łabęcka-Jaroszuk – Zastępca Wójta Gminy Karczmiska odczytała list intencyjny od Wójta Gminy Janusza Goliszka, który przekazał strażakom i ich rodzinom wiele ciepłych słów, wyrazów uznania i podziękowania za społeczną i humanitarną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Dziękował również bardzo gorąco druhom z OSP za wkład jaki włożyli w przygotowanie obchodów Gminnego Święta Strażackiego.