Ogoszenie o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art.36 § 3 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Karczmiska informuje o sporządzeniu spisu wyborców do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Gminy Karczmiska w godzinach pracy urzędu.