Informacja o jakości wody

Karczmiska, 13 marca 2019 r.

GOŚ.6324.4.2019.KW

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z późń. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

 • w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o żelazo i mangan z dnia 09.02.2018 r. Nr OLB-HK.821-25/W/18, Nr OLB-HK.821-26/W/18, pobranej w dniu 06.02.2018 r.

w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim, w punktach zgodności:

 • sieć – hydrofornia/SUW Uściąż,
 • sieć wodociągowa – Mieczysławka 7,
 • w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o żelazo i mangan z dnia 10.08.2018 r. Nr 571/2018, 5731/2018, pobranej w dniu 07.08.2018 r.
 • w zakresie monitoringu parametrów grupy B z dnia 10.08.2018 r. Nr 572/2018, pobranej w dniu 07.08.2018 r.
 • w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, żelazo
  z dnia 03.09.2018 r. Nr 649/2018, Nr 648/2018 651/2018650/2018, pobranej w dniu 30.08.2018 r.

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Uściąż – zarządca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach w punktach zgodności:

 • sieć – hydrofornia/SUW Uściąż,
 • sieć wodociągowa – Słotwiny, Czerwone Łąki 1,
 • sieć wodociągowa – Uściąż 85,
 • sieć wodociągowa – Mieczysławka 7,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Uściąż, gmina Karczmiska. Woda uzdatniana jest w procesie odżelaziania.

 

    Zastępca Wójta Gminy Karczmiska

                                                                           /-/ Katarzyna Socha