Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Karczmiska

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. płac i księgowości budżetowej

 

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.3.2019.JB
Data publikacji ogłoszenia: 11 marca 2019 r.
Termin składania ofert: 21 marca 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Aktualizacja 5 kwietnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska