Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY KARCZMISKA
z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Pełna treść ogłoszenia [BIP]