Sukces drużyny robotycznej „SPACE BEAVERS” z Zespołu Szkół

Drużyna robotyczna z Zespołu Szkół w Karczmiskach właśnie wróciła z półfinałów robotyki państw Europy Południowo-Wschodniej z Węgier. Spośród czterech ocenianych kategorii w klasyfikacji generalnej przywiozła II miejsce w Research (Innowacyjny projekt badawczy)!!! Ale to nie wszystko! Drużyna została wytypowana do Nagrody Światowej w Innowacji przyznawanej przez For Inspiration and Recognition of Science and Technology!!!

Nagroda Global Innovation Award (GIA) zachęca zespoły do ​​dalszego rozwoju innowacyjnych rozwiązań problemów w świecie rzeczywistym. Jeśli nominacja zostanie przyjęta przez ekspertów z USA, drużyna zostanie zaproszona do USA, aby zaprezentować tam swój projekt już na początku lata 2019 r.

                                                                                            Wicedyrektor
Zespołu Szkół

                                                                       Beata Małecka-Perszko