Wizyta delegacji z Ukrainy w Karczmiskach

W dniu 4 grudnia 2018 r. przebywała na terenie Gminy Karczmiska delegacja przedstawicieli z Ukrainy. Była to 30 osobowa grupa osób reprezentująca obwody: kijowski, lwowski i sumski, która realizuje projekt partycypacyjny mający na celu poznanie struktur i zasad funkcjonowania samorządu w Polsce na przykładzie m.in. gminy wiejskiej.

Wizyta rozpoczęła się Gminnej Bibliotece i Domu Kultury (GBiDK) w Karczmiskach. W Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej Pan Janusz Goliszek – Wójt Gminy i Pani Ewa Nowaczek Dyrektor GBiDK powitali przybyłych gości. Gospodarz Gminy w sposób szczegółowy w formie prezentacji omówił działalność Gminy Karczmiska jako jednostki samorządu terytorialnego. J. Goliszek zaprezentował zarówno przepisy prawne dot. funkcjonowania Gminy, zadania realizowane przez naszą jednostkę jej strukturę, ciekawe miejsca i obiekty historyczno-turystyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawił kilka podmiotów funkcjonujących w Gminie: Urząd Gminy, Zespół Szkół (ZS), Żłobek, GBiDK, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZGK Sp. z o.o., „Panaceum” Praktykę Lekarza Rodzinnego.

Goście zza wschodniej granicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji. Następnie zadawali szczegółowe pytania. Pytali m.in. o: wielkość gospodarstwa rolnego w Gminie, ceny skupu i kontraktacji produktów rolnych, wybory Wójta Gminy, rolę i zadania Sekretarza Gminy, koszty wody i ścieków za m3, wzywanie karetki pogotowia, zasady zakupu ziemi i uzyskania pozwolenia na budowę domu, funkcjonowanie Żłobka, rozliczanie się Gminy z dotacji państwowych, ogrzewanie szkoły czy zatrudnianie sołtysa. Po udzieleniu odpowiedzi przez P. Wójta, wspólnym zdjęciu i zwiedzeniu GBiDK przedstawiciel delegacji ukraińskiej podziękował Wójtowi za ciekawą prezentację, udzielone odpowiedzi oraz pogratulował osiągnięć Gminie Karczmiska.

Następnie Marek Mokijewski – Prezes Klubu Seniora przedstawił działalność i 10-letni dorobek tej organizacji. Z GBiDK goście udali się do ZS w Karczmiskach.

Delegację w ZS przyjęła Pani Beata Małecka-Perszko – W-ce Dyrektor. Oprowadziła i zapoznała grupę z obiektami szkoły i funkcjonowaniem placówki. Goście z Ukrainy zapoznali się halą sportową, osiągnięciami uczniów Zespołu Szkół, obejrzeli pracownię wyposażoną w tablicę interaktywną oraz z zainteresowaniem wysłuchali informacji o sukcesach i działalności grupy robotycznej ZS.

Kolejnym etapem pobytu delegacji był Żłobek w Karczmiskach. Pani Grażyna Zaborska – Dyrektor Żłobka omówiła przybyłym działalność jednostki. Pokazała sale tj. miejsca zabaw i pobytu dzieci oraz wyposażenie i zaplecze, pokazała rodzaje prowadzonych zajęć z dziećmi. Na zakończenie goście z Ukrainy przemieścili się do obiektu Urzędu Gminy. Pan Edward Rudnicki – Sekretarz Gminy oprowadził delegację po Urzędzie, omówił strukturę i zadania realizowane przez Urząd, w tym punkt obsługi klienta, USC, Sekretariat. Zapoznał delegację m.in. z herbem i sztandarem Gminy, czy pracami remontowymi, które zostały wykonane w Urzędzie w ostatnich latach.

Pobyt delegacji z Ukrainy trwający 6 godzin w Karczmiskach był cennym doświadczeniem dla przybyłych gości oraz możliwością uzyskania ciekawych i nieznanych informacji o działalności samorządu gminnego w Polsce na przykładzie Gminy Karczmiska. Delegacja była bardzo zadowolona z pobytu, a opinie i wrażenia zarówno o Gminie jak i odwiedzanych jednostkach były bardzo pozytywne.

Sławomir Goliszek