Wyjazd na Roztocze

Od 2016 r. Gmina Karczmiska wspólnie z fundacją Helio realizuje projekt nakierowany na uaktywnienie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Karczmiska. W b.r. działania zostały nakierowane na współpracę z Klubem Seniora i organizacjami pozarządowymi poprzez realizację projektu „Kultura oczami 2 pokoleń” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W dniu 17 października 2018 r. w ramach projektu zrealizowano wizytę studyjną na Roztocze. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób tj. seniorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Karczmiska. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością spółdzielni socjalnych działających na terenie Józefowa.