XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach i rozpoczną się o godz. 1800.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Wolne wnioski i komunikaty.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek