XLVIII Sesja Rady Gminy Karczmiska

XLVIII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 26 września 2018 r. (środa).

Obrady rozpoczną się o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Karczmiska i WPF za I półrocze 2018 roku.
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 9. Wolne wnioski i komunikaty.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek