Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
(wybór wykonawcy)
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – PZP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

 

Gmina Karczmiska zaprasza do składania ofert – w celu wyboru wykonawcy

wyceny elementów poszycia dachowego.

Pełna treść zapytania na stronie BIP Urzędu Gminy [BIP].