Patriotyczna Msza Święta w Karczmiskach

01 lipca 2018 r. w kościele parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Karczmiskach ks. proboszcz Ryszard Denys odprawił patriotyczną Mszę Świętą w intencji poległych w obronie Ojczyzny i ich rodzin.

W liturgii uczestniczyli m.in. Janusz Goliszek – Wójt Gminy i Zenon Rodzik – Starosta Opolski, poczty sztandarowe Związku Kombatantów, Gminy Karczmiska i OSP Karczmiska oraz wierni. Oprawę Mszy uświetnił Chór Gminy Karczmiska Corda Cantandao. Na początku wybrzmiała pieśń „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się, Matko Polsko”), a zakończyła patriotyczna pieśń „Polsko”. Uroczystość została poprzedzona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem na Placu Niepodległości w Karczmiskach Pierwszych, przed kościołem i na cmentarzu parafialnym.

Msza Święta za kombatantów w Karczmiskach to piękna lekcja historii i patriotyzmu oraz pamięci o naszych przodkach, którzy oddali życie za Ojczyznę. Jest to wartość, którą winniśmy przenieść i przekazać następnym pokoleniom. Pielęgnowanie „wolności i niepodległości” dla nas mieszkańców naszej Małej Ojczyny to ważne zadanie, szczególnie w roku jubileuszu 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystość zorganizował Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Karczmiskach przy współpracy z Gminą Karczmiska, Gminną Biblioteką i Domem Kultury oraz Zespołem Szkół w Karczmiskach.