Gminny Dzień Strażaka

W dniu 06 maja 2018 r. w Wolicy odbyło się XI Gminne Święto Strażackie „Florian 2018”. Na coroczne obchody zjechały się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Karczmiska.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Wolica, Wolica-Kolonia, oraz zaproszeni goście a w szczególności: Zenon RODZIK – Starosta Opolski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opolu Lubelskim, Janusz GOLISZEK – Wójt Gminy Karczmiska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karczmiskach, Bartłomiej MYSZAK – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy w Karczmiskach. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością najstarszy obywatel Gminy Karczmiska, mieszkaniec Wolicy, jeden z założycieli OSP Wolica Pan Jan Nowaczek.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków w kościele parafialnym w Wolicy, koncelebrowana przez księdza Adama Lemieszka –  kapelana powiatowego strażaków oraz księdza Piotra Chibowskiego – proboszcza parafii Wolica.

Meldunek o rozpoczęciu obchodów Gminnego Dnia Strażaka złożył dowódca uroczystości kpt. mgr inż. Kamil Młyniec – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Karczmiskach a meldunek przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opolu Lubelskim dh Zenon Rodzik – Starosta Opolski.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, przedstawiciel gospodarzy dh Tomasz Burek – Naczelnik OSP Wolica powitał zaproszonych gości i przypomniał historię jednostki OSP Wolica. Wójt Gminy Janusz Goliszek przekazał strażakom i ich rodzinom wiele ciepłych słów, wyrazów uznania i podziękowania za społeczną i humanitarną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Dziękował również bardzo gorąco druhom z OSP za wkład jaki włożyli w przygotowanie obchodów Gminnego Święta Strażackiego.

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wyróżnień i odznaczeń zasłużonych strażaków ochotników za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczeństwa. Odznaczenia otrzymali:

Odznakę „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: dh Stanisław Śliwa, dh Andrzej Nowak, dh Henryk Grudzień, dh Jacek Bojarski, dh Piotr Burek, dh Ryszard Rodzik, dh Janusz Socha, dh Waldemar Gowinek, dh Robert Czopek, dh Grzegorz Bartoś,

Odznakę „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: dh Tomasz Maj, dh Antoni Baranowski, dh Henryk Sosik, dh Mieczysław Kisiołek, dh Mariusz Nowak, dh Kazimierz Sierocki, dh Michał Burek, dh Tomasz Burek, dh Bartosz Kisiołek, dh Krzysztof Mańka, dh Łukasz Giejner, dh Tomasz Hemperek

Odznakę „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: dh Wojciech Kisiołek, dh Grzegorz Szuba, dh Jarosław Nowak, dh Wojciech Zaborowski, dh Jarosław Gowinek, dh Jacek Burek.

OdznakęWzorowy Strażak”: dh Iwona Bartoś- Nowak, dh Iwona Czopek, dh Elżbieta Gąska, dh Magdalena Małecka, dh Mirosława Bartoś, dh Jolanta Szuba, dh Anna Mańka, dh Małgorzat Bojarska, dh Iwona Zimnoch, dh Monika Piłat, dh Karol Bartoś, dh Dawid Bartoś, dh Daniel Wawrzak, dh Mateusz Szuba, dh Damian Nowak, dh Krzysztof Robełek, dh Patryk Wiertel, dh Robert Zimnoch, dh Bartłomiej Bednarz, dh Dominik Burek, dh Adam Wiertel, dh Marek Sosik, dh Kacper Szuba,

Odznakę za wysługę lat:

65 lecie – dh Eugeniusz Hemperek

55 lecie – dh Józef Bielecki

40 lecie – dh Ryszard Buza, dh Waldemar Gowinek

35 lecie – dh Ryszard Rodzik

30 lecie – dh Piotr Burek, dh Andrzej Nowak, dh Jerzy Mańka

25 lecie – dh Stanisław Śliwa, dh Janusz Socha, dh Roman Madejek, dh Henryk Grudzień, dh Kazimierz Sierocki

20 lecie – dh Robert Czopek, dh Jacek Bojarski, dh Antoni Baranowski, dh Cezary Gąska, dh Henryk Sosik, dh Mieczysław Kisiołek

15 lecie – dh Krzysztof Mańka, dh Wojciech Zaborowski, dh Marek Sierocki, dh Michał Burek, dh Tomasz Maj, dh Łukasz Giejner, dh Grzegorz Szuba

10 lecie – dh Tomasz Burek, dh Jarosław Gowinek, dh Grzegorz Bartoś, dh Bartosz Kisiołek, dh Tomasz Hemperek, dh Mariusz Nowak, dh Jacek Burek, dh Jarosław Nowak, dh Wojciech Kisiołek, dh Bartłomiej Bednarz

5 lecie – dh Iwona Bartoś-Nowak, dh Anna Mańka, dh Iwona Czopek, dh Monika Piłat, dh Jolanta Szuba, dh Małgorzata Bojarska, dh Magdalena Małecka, dh Iwona Zimnoch, dh Mirosława Bartoś, dh Elżbieta Gąska, dh Robert Zimnoch,  dh Kacper Szuba, dh Marek Sosik

W trakcie uroczystości wręczono również najstarszym strażakom Janowi Nowaczkowi obchodzącemu wkrótce 101 lat, Eugeniuszowi Hemperek, Józefowi Bieleckiemu  podziękowania za wkład w rozwój OSP Wolica.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli strażakom, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem satysfakcji, powodem do dumy i społecznego uznania.