Szkolenie doskonalące strażaków-ratowników OSP

W dniu 11 marca 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Karczmiskach zorganizował kolejne szkolenie strażaków-ochotników. W szkoleniu udział wzięli druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Karczmiska.

Tematem przewodnim szkolenia było udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Uczestniczy warsztatów doskonalili praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach i u osób w różnym wieku. Uczyli się miedzy innymi jak udzielić pomocy osobie, która np. nie oddycha, zemdlała, zakrztusiła się, ma uraz kręgosłupa czy kończyny. Prowadzący szkolenie tłumaczył jakie znaczenie dla ratowanego życia ma kolejność wykonywania każdej czynności.

Dodatkowo podczas szkolenia omówiono sytuacje niebezpieczne pożarowo jakie mogą wystąpić w budynkach mieszkalnych. Słuchacze dowiedzieli się jak należy postępować podczas m.in. pożaru sadzy, pożaru tłuszczu, pożaru urządzeń elektrycznych.