XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 21 lutego 2018 r. (środa).

Obrady rozpoczną się o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy o rozstrzygnięciach sądowych  Gminy Karczmiska.
  4. Zamknięcie obrad.