OFERTA SPĘDZANIA FERII ZIMOWYCH

OFERTA SPĘDZANIA FERII ZIMOWYCH
W GMINIE KARCZMISKA w 2018 r.

Lp. Wykonawca Styczeń / luty 2018r. Planowane zadanie Godz.
  Instruktorzy

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Karczmiskach,

ul. Centralna 11

tel. 81 828 70 69

29.01.2018 r.

Poniedziałek

Zajęcia szachowe

Gry planszowe i zabawy stolikowe

Gry: ping-pong i piłkarzyki

 

10-13
11-14

30.01.2018 r.

Wtorek

Zajęcia szachowe

Zajęcia plastyczne

Gry: ping-pong i piłkarzyki

 

10-13
11-14

31.01.2018 r.

Środa

Zajęcia szachowe

Kalambury, quiz w „świecie bajek” (zamiennie zabawy na śniegu)

 

10-13
11-14

01.02.2018 r.

Czwartek

Zajęcia szachowe

„Karnawał czas zacząć ..”

Zajęcia plastyczne

Gry: ping-pong i piłkarzyki

10-13
11-14
02.02.2018 r.

Piątek

Turniej szachowy dla dzieci

Podsumowanie turnieju (wrę-czeniu nagród i dyplomów)

10-13
11-14
03.02.2018 r.

Sobota

Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy dla młodzieży
i dorosłych
10-14
 

05.02.2018 r.

Poniedziałek

Gry i zabawy ruchowe (z chustą animacyjną)

Gry: ping-pong i piłkarzyki

10-14
06.02.2018 r.

Wtorek

Zabawy na śniegu (zamiennie zajęcia plastyczne, zakładki do książek, origami)

05.02.2018 r.

10-14
 

07.02.2018 r.

Środa

 

Bajkowy poranek,

Gry stolikowe

Zabawy ruchowe

05.02.2018 r.

10-14
08.02.2018 r.

Czwartek

Rozmaitości (zajęcia zapropono- wane przez dzieci) 10-14
09.02.2018 r.

Piątek

Zabawy na śniegu

Ognisko, pieczenie kiełbasek

11-14
II. Animator Sportu

Boisko „Orlik 2012”,
ul. Szkolna 11

tel. kontakt. 697987331

29.01.2018 r.
05.02.2018 r.

Poniedziałek

 

 

Gry i zabawy zespołowe, rozgrywki i turnieje sportowe na obiekcie „ORLIKA” – tylko
w sytuacji sprzyjających warun-ków atmosferycznych

16.30-20.00
31.01.2018 r.
07.02.2018 r.

Środa

16.30-20.00
02.02.201 r.
09.02.2018 r.

Piątek

16.30-20.00