Wykaz firm odbierających nieczystości płynne

W celu ułatwienia kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych, przedstawiamy wykaz działających na terenie gminy Karczmiska podmiotów:

Lp. Nazwa firmy Adres Dane kontaktowe
1. Marian Sędzikowski Trans-Eko ul. Mariana Buczka 7
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 23 75
tel. 501 442 219
2. Usługi Asenizacyjne i Komunalne
Dariusz Niezgoda
ul. Nadstawna 15b
24-300 Opole Lubelskie
tel. 502 502 860
3. Firma Usługowo-Handlowa
Rutkowski Piotr
Okale 2
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 603 588 141

e-mail:  piotr102a@op.pl

4. HUB-TRANS Hubert Piłat ul. Czerniawy 55B

24-120 Kazimierz Dolny

tel. 665 746 147

e-mail:  hub-trans.pl

5. EKO-NOVA Monika Węglińska Rybitwy 44

24-340 Józefów nad Wisłą

tel. 605 288 913

e-mail: lukasz.weglinski.vip@gmail.com

6. Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Karczmiskach
ul. Centralna 10A

24-310 Karczmiska

tel. 81 828 70 71

e-mail:  zgkkarczmiska@gmail.com

7. Sebastian Rejmak ul. Puławska 146A

24-120 Kazimierz Dolny

tel. 514 465 029
8. Grzegorz Kozak Karmanowice 16

24-160 Wąwolnica

tel. 693-368-728

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych